Autobedrijf Freek Klijnhout CabrioSelect    

 

T:  026 3115491
M: 06 22404278
 
 

 

Nieuws: Bioethanol Diversen

Tweede generatie Biobrandstof – Bioethanol

Traditionele biobrandstoffen – zoals biodiesel uit koolzaadolie of zonnebloemolie en alcohol uit suikerbieten of maïs – worden tot de eerste generatie biobrandstoffen gerekend. De laatste jaren heeft de productie hiervan tot grote protesten geleid, omdat een deel van de grondstoffen ook het broodnodige voedsel vormt voor de alsmaar groeiende wereldbevolking. De biobrandstoffen van de tweede generatie, waar DSM nu al enkele jaren aan werkt, worden niet opgewekt uit gewassen, maar uit gewasresten en ’laagwaardige’ biomassa.

De ontwikkeling van verantwoorde biobrandstoffen is nog in volle gang. De startmaterialen zijn echter moeilijk om te vormen. „En juist die kennis bezitten wij nu, doordat DSM tien tot vijftien jaar geleden in biotechnologie is gestapt”, vertelt topman F. Sijbesma.

Bron: Telegraaf.nl : DSM wil meedoen met slag om biobrandstoffen (03 september 2008)

Benzineprijs BP kan lager met bio-ethanol

De prijs van benzine bij de pompen van BP kan omlaag nu de oliemaatschappij pure bio-ethanol aan de brandstof gaat toevoegen.

Dat zeggen hoogleraar Erik Heeres (chemische technologie) en hoogleraar Ton Schoot Uiterkamp (milieukunde) van de Rijksuniversiteit Groningen, tevens verbonden aan het centrum voor energie en milieukunde. In een brief aan de pomphouders, in bezit van deze krant, schrijft de BP-directie dat de oliemaatschappij vanaf 1 oktober bij de raffinaderij in Rotterdam pure ethanol uit planten aan de benzine zal toevoegen en de terminal in Amsterdam zal dat vanaf 2009 doen.

Momenteel verplicht de overheid al dat 3,5 procent van de benzine uit biobrandstof moet bestaan. In 2010 moet dat percentage al 5,75 procent zijn. De meeste oliemaatschappijen, waaronder ook BP, gebruiken daar ETBE voor, een combinatie van stoffen met onder andere 50 procent bio-ethanol. ETBE wordt als minder milieuvriendelijk beschouwd en is in Denemarken zelfs verboden. BP schrijft dat het aanbod 'begrensd' is en het product daarom duur is. Ook denkt het bedrijf dat ETBE niet aan de toekomstige bijmengquota kan voldoen.

Prof. Erik Heeres waagt zich niet aan voorspellingen van eventuele prijsdalingen, maar stelt dat het mogelijk om eurocenten per liter zou kunnen gaan. "ETBE is een product waarvoor een extra raffinageproces nodig is en de grondstoffen die er naast bio-ethanol in zitten, zijn kostbaar. Pure bio-ethanol is goedkoper", legt hij uit.

Collega Schoot Uiterkamp sluit zich daarbij aan. ,,Het kan de prijs van benzine goedkoper maken, maar het is natuurlijk afwachten of dat in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurt. Het zou dan wel om heel kleine bedragen per liter gaan." Volgens branchevereniging van oliemaatschappijen NVPI loopt BP onder de grote oliemaatschappijen voorop met de overstap. ,,Ik heb nog van niemand anders gehoord dat ze het ook doen", zegt adjunct-directeur Paul Weijel. NVPI doet momenteel onderzoek naar de schadelijkheid van ETBE voor de drinkwaterkwaliteit. BP was ondanks herhaalde verzoeken niet bereikbaar voor commentaar.

Bron: Telegraaf.nl : Benzineprijs BP kan lager met bioethanol (13 september 2008)

Subsidie rijk voor alternatief tanken

 Er komt een landelijk dekkend net van vulpunten voor de alternatieve brandstoffen aardgas en ethanol (E85). Minister Camiel Eurlings (Verkeer) heeft hiervoor 1,8 miljoen subsidie vrijgemaakt.

De alternatieve brandstoffen moeten een bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot door het verkeer.

Met de financiële steun uit Den Haag kunnen 69 vulpunten voor ethanol in alle provincies op Groningen na worden geopend en 31 voorzieningen voor aardgas Het zwaartepunt van de ethanolpompen komt te liggen in de zuidelijke provincies, zo krijgt Limburg er twaalf en Brabant er 21. Friesland, Utrecht en Zeeland moeten het elk met één vulpunt doen.

De 31 aardgasvulpunten worden gerealiseerd in alle provincies, waarbij Noord-Holland en Zuid-Holland met ieder vijf er het best vanaf komen. De doelstelling is dat voor 1 september 2010 de brandstoffen bij de tankstations verkrijgbaar zijn.

Door de alternatieve brandstoffen voor iedereen bereikbaar te maken wordt verwacht, dat meer automobilisten op dit  soort energie gaan overschakelen.

Bron: Telegraaf (14 oktober 2008)

Waar kan E85 bio-ethanol getankt worden? klik hier